Indonesia/Kleingrothe


Kleingrothe SUMATRA

Kleingrothe SUMATRA
Kleingrothe, helio-engraved photographs

KLEINGROTHE, C.J., SUMATRA, Medan-München 1898. Unbound portfolio 29 x 37 cm.[oblong] 
On the cover a drawn illustration of locals, a native homestead and river in colour.
The portfolio contains a title page simular to the drawing on the cover, a leave with the images of sultans and 50 leaves(numbered 1 to 50) with helio-engraved photographs.
The size of the leaves are: 28 x 36 cm, imprint: 20 x 26 cm, helio-engraved photograph: 18 x 24 cm. The helio-engraved photographs are made by  J.B. Obernetter München with te text: “Orig.-Photogr. Von C. Kleingrothe Medan Deli 1898”, the bottom right: “J.B. Obernetter München, impr.”  The text below the helio-engraved photographs are In English, Dutch and German.  

Condition:
Portfolio: shows some slight signs of wear, the cover imprint however is clean and clear.
Content: the title page is clean, the margins of the helio-engraved photographs are foxed, the leaves 40 to 50 and the sultans page show some light signs of dampness in the margins. The helio-engraved photographs are clear.

KLEINGROTHE, C.J., SUMATRA, Medan-München 1898. Map 29 x 37 cm.[oblong] Met op de voorkant een tekening in kleur. De map bevat 52 bladen, het titelblad(hetzelfde als de voorkant van de map), een blad met de afbeeldingen van de sultans, en 50 bladen met fotogravures genummerd 1 tot en met 50. De maten van de bladen zijn: 28 x 36 cm. , imprint: 20 x 26 cm., fotogravure:18 x 24 cm. De fotogravures zijn gemaakt door J.B. Obernetter München met de notatie: “Orig.-Photogr. Von C. Kleingrothe Medan Deli 1898”, the bottom right: “J.B. Obernetter München, impr.”  De teksten onder de fotogravures zijn in het Engels, Duits en Nederlands.  

Conditie:
Map: de map toont tekenen van slijtage, de opdruk is echter goed zichtbaar.
Inhoud: het titelblad verkeert in goede staat. De marges van de fotogravures hebben bruine vlekjes, bladen 40 tot 50 hebben in de marge lichte waterschade, de fotogravures  zijn helder. 


A PDF-FILE WITH SOME PHOTOGRAPHS IS AVAILABLE€ 295.00Aantal  Kleingrothe, SUMATRA'S OK (with tiger on cover]

Kleingrothe, SUMATRA'S OK (with tiger on cover]
helio-engraved photographs

C.J. Kleingrothe, SUMATRA'S OK,  Medan-München ca. 1910. Unbound portfolio(36 x 46,5 cm.) in blue cloth on cover a helio-engraved photograph of a trapped tiger. The portfolio is still in its original brown cardbox.
The portfolio contains besides the title page and a double-folded map(45 x 70 cm) 66 leaves(35 x 45 cm.) with helio-engraved photographs in different sizes made by J.B. Obernetter, München after photographs made by Kleingrothe, numbered 1 to 65 + 40b. 
The helio-engraved photographs are “chine appliqué” pasted in the imprints on the leaves.The text below the helio-engraved photographs is in English, Dutch and German.

This is the complete and probably oldest edition with 66 helio-engraved photographs and the map.

Condition:
The portfolio: shows no signs of wear, the gold lettered imprint on the cover and the cover's helio-engraved photograph are near fine due probably to the fact that it has been preserved in the original cardboard box.
Content: The title page and map are near fine. The margins of the leaves outside the “chine appliqué” show signs of foxing in different stages, however nearly all the helio-engraved photographs are in good condition. The leaves have some slight wrinkling in one corner, this does not affect the helio-engraved photographs.


C.J. Kleingrothe, SUMATRA'S OK, Medan Deli ca. 1910. Map in blauw linnen(36 x46,5 cm) met op de voorkant een fotogravure van een tijger gevangen in een klem.
De map bevat naast het titelblad en een kaart(45 x 70 cm.) van de streek 66 bladen(35 x 45 cm.) met fotogravures in verschillende maten gemaakt door J.B. Obernetter, München naar foto's van Kleingrothe, genummerd 1 tot en met 65 + 40b. Sommige bladen bevatten meer dan één fotogravure. De fotogravures zijn “chine appliqué” bevestigd op de bladen. De map heeft nog steeds zijn originele kartonnen doos. De tekst onder de fotogravures is in het Engels, Duits en Nederlands. 

Er zijn diverse versies van deze uitgave, dit is de meest complete en waarschijnlijk de oudste. De fotogravure van de tijger is later vervangen door een fotogravure van een junglerivier met boot.

Conditie:
Map: de map vertoont geen tekenen van slijtage, de gouden opdruk en de fotogravure op de omslag zijn bijna als nieuw. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit dat de map bewaard is gebleven in de originele kartonnen doos . 
Inhoud: Het titelblad en de kaart verkeren in goede staat. De marges van de bladen vertonen verbruining(foxing) in verschillende stadia. De “chine appliqué” fotogravures verkeren nagenoeg allemaal in goede staat. De bladen zijn in één hoek licht gekreukeld zonder de fotogravures aan te tasten.

Comparing this set with the other 64-leaves-set, I concluded that of the 130 leaves with helio-engraved photographs in both sets nearly the half are the same, meaning that both sets together contain in fact ca. 90 different leaves with helio-engraved photographs. A PDF-FILE WITH SOME PHOTOGRAPHS IS AVAILABLE


€ 595.00Aantal  Kleingrothe, SUMTRA'S OK (with jungle river on cover)

Kleingrothe, SUMTRA'S OK (with jungle river on cover)
helio-engraved photographs

C.J. Kleingrothe, SUMATRA'S OK, Medan Deli ca. 1910. Unbound portfolio in blue cloth(36 x45,5 cm) on cover helio-engraved photograph of jungle river with boat.
The portfolio contains 64 leaves(35 x 45 cm.) with helio-engraved photographs in different sizes made by J.B. Obernetter, München after photographs made by Kleingrothe, numbered 1 to 64. Some leaves containn more than one helio-engraved photograph(imprint 22 x 31cm. / size 19 x 28 cm.). The text below the helio-engraved photographs is in English, Dutch and German. 

There are diffent formats of this publication, one where the cover helio-engraved photograph depict a tiger caught in a trap. The number of leaves also diverge; the copies in most museum libraries however contain also 64 leaves.

Condition:
The portfolio: shows signs of wear, the lettered imprint on the cover has nearly faded away, the cover helio-engraved photograph shows wear. The portfolio hing points are weared out.
Content: contrary to the wear of the portfolio are the helio-engraved photographs and the title page in good condition. Leaves 52 to 58 have a very small hole. Here and there is sign of very slight foxing in the margins. The helio-engraved photographs are amazingly clear. 


C.J. Kleingrothe, SUMATRA'S OK, Medan Deli ca. 1910. Map in blauw linnen(36 x45,5 cm) met op de voorkant een fotogravure van een junglerivier met boot. De map bevat 64 bladen(35 x 45 cm.) met fotogravures in verschillende maten gemaakt door J.B. Obernetter, München naar foto's van Kleingrothe, genummerd 1 tot en met 64. Sommige bladen bevatten meer dan één fotogravure (imprint 22 x 31cm. / maat grote fotogravure 19 x 28 cm.). De tekst onder de fotogravures is in het Engels, Duits en Nederlands.

Er zijn diverse versies van deze uitgave, waarbij o.a. de fotogravure op de omslag een in een klem vastzittende tijger laat zien. Het aantal bladen varieert ook. De volledige versie schijnt 66 bladen te bevatten. De meeste museumbibliotheken hebben echter versies met 64 bladen.

Conditie:
Map: de map toont tekenen van slijtage, zo is de opdruk vervaagd en vertoont de fotogravure op de omslag slijtage. Het blauwe linnen is op de schaarnierpunten versleten.
Ook het binnenwerk vertoont slijtage. 
Inhoud: in tegenstelling tot de slijtage van de map verkeren de fotogravures en het titelblad in goede staat. Fotogravures 52 tot en met 58 hebben een klein gaatje. Hier en daar is in de marges heel licht wat verbruining te zien. De fotogravures zijn verrassend helder en schoon. 

Comparing this set with the other 66-leaves-set, I concluded that of the 130 leaves with helio-engraved photographs in both sets nearly the half are the same, meaning that both sets together contain in fact ca. 90 different leaves with helio-engraved photographs. A PDF-FILE WITH SOME PHOTOGRAPHS IS AVAILABLE

€ 395.00Aantal